×

Trzy kwalifikacje związane z cyberbezpieczeństwem włączone do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejne trzy kwalifikacje rynkowe. Wszystkie dotyczą spraw związanych z cyberbezpieczeństwem.

 

Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych

Osoba posiadająca kwalifikacje „Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych” opracowuje plan zapobiegania zagrożeniom w organizacji. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą niezawodności i cyberbezpieczeństwa oraz krajowych i  europejskich regulacji prawnych w tych obszarach (m.in. zjawiska z obszaru wojny informacyjnej jak np. „fake news” oraz deepfake”). Posługuje się technikami analizy zagrożeń i analizy ryzyka. Wykorzystuje systemy IT i OT w procesach biznesowych i operacyjnych organizacji. Wyznacza obszary zagrożeń w organizacji, w tym prawdopodobieństwo wystąpienia „efektu domino”. Uzasadnia wybór poziomu zagrożenia, jak również ocenia i weryfikuje szacunki nakładów na cyberbezpieczeństwo i niezawodność. Zarządza zespołem analiz incydentów IT/OT. Prowadzi politykę organizacji po skutecznym cyberataku. Tworzy scenariusze działań biznesowych i strategię upubliczniania informacji po skutecznym cyberataku. Analizuje skutki strat fizycznych lub wizerunkowych oraz przygotowuje scenariusze minimalizacji strat. Analizuje politykę bezpieczeństwa zasobów ludzkich w kontekście najnowszych osiągnięć dotyczących powyższego obszaru.

Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle

Osoba posiadająca kwalifikację „Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle” samodzielnie realizuje plan zapobiegania zagrożeniom w zakresie urządzeń oraz technologii w przedsiębiorstwie. Posiada wiedzę dotyczącą niezawodności i cyberbezpieczeństwa oraz krajowych i europejskich regulacji prawnych w tych obszarach. Posługuje się technikami analizy zagrożeń i analizy ryzyka, np. HAZOP (Hazard and Operability Study), FMEA. Wykorzystuje systemy IT i OT w procesach biznesowych i operacyjnych przedsiębiorstwa. Opracowuje elementy schematu IT/OT. Określa wymagania dla dostawców rozwiązań technicznych. Lokalizuje miejsce naruszenia bezpieczeństwa w obszarze technologicznym po skutecznym cyberataku. Sporządza rejestr skutków cyberataku w sprzęcie. Tworzy scenariusze działań naprawczych i odtworzenia pracy sprzętu.

Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych

Osoba posiadająca kwalifikację „Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych” samodzielnie realizuje plan zapobiegania zagrożeniom w zakresie zasobów ludzkich. Posiada wiedzę dotyczącą niezawodności i cyberbezpieczeństwa oraz krajowych i europejskich regulacji prawnych w tych obszarach. Posługuje się technikami analizy zagrożeń i analizy ryzyka np. HAZOP (Hazard and Operability Study), FMEA. Wykorzystuje systemy IT i OT w procesach biznesowych i operacyjnych przedsiębiorstwa. Lokalizuje wektory ataku w sieci OT/IT. Tworzy scenariusze działań naprawczych po skutecznym cyberataku. Analizuje koszty strat i przygotowuje schemat odtworzenia pracy instalacji. Zarządza pracą podległego zespołu oraz współpracuje z innymi specjalistami.