×

Rejestry kwalifikacji w krajach unijnych

rejestry kwalifikacji w krajach unijnych okladka

Rozpatrywanie wniosków  o włączenie kwalifikacji  rynkowych do Zintegrowanego  Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.pobierz plik PDF

Niniejsza publikacja to rezultat współpracy instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie i rozwój baz danych lub rejestrów kwalifikacji w wybranych krajach europejskich: Austrii, Chorwacji, na Łotwie, we Francji, w Polsce, Słowacji i Szkocji. Prace nad nowoczesnymi systemami kwalifikacji prowadzone są na świecie od wielu lat. Rejestry kwalifikacji są z technicznego punktu widzenia arzędziami wspierającymi systemy kwalifikacji w poszczególnych krajach.