×

tlumaczenie znaku graficznego

Tłumaczenie znaku graficznego informującego o przypisanym do kwalifikacji poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji - angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, łaciński.

Tłumaczenie na języki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i łaciński treści zawartej w znaku graficznym Polskiej Ramy Kwalifikacji do stosownego umieszczania na dokumentach (dyplomach i świadectwach):

„Kwalifikacja pełna/cząstkowa na poziomie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji”

Angielski


Full qualification at Polish Qualifications Framework level one
Full qualification at Polish Qualifications Framework level two
Full qualification at Polish Qualifications Framework level three
Full qualification at Polish Qualifications Framework level four
Full qualification at Polish Qualifications Framework level five
Full qualification at Polish Qualifications Framework level six
Full qualification at Polish Qualifications Framework level seven
Full qualification at Polish Qualifications Framework level eight

Partial qualification at Polish Qualifications Framework level one
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level two
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level three
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level four
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level five
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level six
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level seven
Partial qualification at Polish Qualifications Framework level eight

Niemiecki


Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Vollqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, erstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, zweites Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, drittes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, viertes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, fünftes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, sechstes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, siebtes Niveau
Teilqualifikation - Polnischer Qualifikationsrahmen, achtes Niveau

Francuski


Qualification pleine au niveau un du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau deux du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau trois  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau quatre du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau cinq  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau six    du Cadre Polonais des Certifications  
Qualification pleine au niveau sept  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification pleine au niveau huit   du Cadre Polonais des Certifications
 
Qualification   partielle   au niveau   un     du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   deux du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   trois  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   quatre du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   cinq  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   six    du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   sept  du Cadre Polonais des Certifications
Qualification   partielle   au niveau   huit   du Cadre Polonais des Certifications

Rosyjski


Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень первый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень второй
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень третий
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень четвертый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень пятый
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень шестой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень седьмой
Полная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень восьмой


Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень первый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень второй
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень третий
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень четвертый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень пятый
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень шестой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень седьмой
Частичная квалификация Польской рамки квалификаций – уровень восьмой

Hiszpański


Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – primer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – segundo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  tercer nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  cuarto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – quinto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  sexto nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones –  séptimo nivel
Cualificación completa del Marco Polaco de Cualificaciones – octavo nivel

Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  primer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  segundo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  tercer nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – cuarto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  quinto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – sexto nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones –  séptimo nivel
Cualificación parcial del Marco Polaco de Cualificaciones – octavo nivel

Łaciński


W przypadku dyplomów doktorskich wydawanych po łacinie Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje stosowanie poniższego tłumaczenia elementu tekstowego, które może być umieszczane pod znakiem graficznym PRK:

Qualificatio completa in gradu octavo Structurae Polonae Qualificationum