×

Strona Główna PL

Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) złożoną przez SZKOŁĘ GÓRSKĄ - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Łętowem.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2018 r. na następujące adresy mailowe: karol.spadlo@mpit.gov.pl lub sekretariatdmp@mpit.gov.pl
 
Do pobrania: