×

Strona Główna PL

Wykonywanie czynności magazynowych

Minister Infrastruktury rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie czynności magazynowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Infrastruktury prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19 sierpnia 2019 roku na adresy: Agnieszka.Machowska@mi.gov.pl oraz sekretariatDTD@mi.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Infrastruktury

Wniosek

Formularz