×

Dwie nowe kwalifikacje rynkowe w ZSK

"Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" i "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" to dwie nowe kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” lub "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" będzie mogła samodzielnie planować i przeprowadzać mediację w sprawach gospodarczych albo cywilnych zarówno ze skierowania sądu, jak i pozasądowych.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych