×

Siedem nowych kwalifikacji rynkowych w ZSK

W ostatnich dniach do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono siedem nowych kwalifikacji rynkowych. 

 

Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" będzie prowadziła różnego typu zajęcia z grupowych form fitnessu. Będzie planowała, organizowała i monitorowała zajęcia zgodnie z zasadami teorii i metodyki sportu. Będzie także tworzyła konspekty zajęć, dostosowując je do celów, potrzeb, umiejętności i możliwości uczestników. [Czytaj więcej]

 

Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu 

Osoba posiadająca kwalifikację "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" będzie planować, organizować i realizować proces dydaktyczny we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych). Będzie również przygotowana do budowania ram teoretycznych prowadzenia zajęć z kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich. [Czytaj więcej]

 

Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" będzie samodzielnie planować, organizować, realizować i monitorować zajęcia z kiteboardingu, w tym prowadzić zaawansowane zajęcia w różnych klasach kiteboardingu (w tym w klasach "Formula Kite" i "Twin Tip Racing"). Będzie także przygotowana do planowania, prowadzenia i oceny procesu szkoleniowo-treningowego obejmującego przygotowanie sportowców do zawodów kiteboardingowych o randze pucharu Polski oraz pucharu świata. [Czytaj więcej]

 

Prowadzenie zajęć z kitaboardingu

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu" będzie przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, realizowania i monitorowania zajęć z kiteboardingu. Prezentowania umiejętności pływania na desce kiteboardingowej, wykonywania poprawnie technicznie ewolucji, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Będzie również przygotowywać konspekty zajęć, dobierając ćwiczenia do tematu zajęć i poziomu umiejętności kursantów oraz uwzględniając zmienność warunków atmosferycznych. [Czytaj więcej]

 

Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" będzie samodzielnie prowadzić zajęcia z jogi akademickiej. Będzie przygotowana do kwalifikowania uczestników do udziału w zajęciach na poszczególnych poziomach zaawansowania. Poza tym, będzie planować, organizować, prowadzić i monitorować zajęcia zgodnie z zasadami teorii i metodyki jogi akademickiej. [Czytaj więcej]

 

Prowadzenie procesu treningu personalnego 

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu treningu personalnego" będzie planować i realizować proces treningu personalnego osób, które chcą zadbać o prawidłową masę ciała, wymodelować sylwetkę, rozwinąć lub utrzymać formę fizyczną. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczestnika, osoba posiadająca tę kwalifikację, będzie przygotowywać plan treningowy, organizować proces treningowy, planować i prowadzić jednostki treningowe. [Czytaj więcej]

 

Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive

Osoba posiadająca kwalifikację będzie przygotowana do pilotowania imprez turystycznych typu incentive. Będzie także posiadać aktualną wiedzę ze specjalistycznego obszaru turystyki, tj. incentive travel. Poza tym, będzie rozumieć zjawiska i procesy związane z organizacją i funkcjonowaniem podmiotów uczestniczących w procesie zaspokajania potrzeb turystów. W trakcie wykonywania powierzonych zadań będzie uwzględniać potrzeby uczestników imprezy. [Czytaj więcej]