×

Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Okładki pięciu publikacji dotyczących SRK

Obok Polskiej Ramy Kwalifikacji powstają Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które są obszarowym rozwinięciem charakterystyk typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym. Sektorowe ramy kwalifikacji przekładają założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na realia branżowe, uwypuklając ich specyfikę i kierunki rozwoju.

Główną ideą przyjętą przy opracowaniu ram sektorowych jest tworzenie ich przez branżę dla branży. W proces powstawania ramy zaangażowane jest szerokie grono ekspertów reprezentujących różnorodne aspekty działalności w danym sektorze – reprezentantów pracodawców, izb i organizacji branżowych, przedstawicieli systemu wszystkich poziomów kształcenia (uczelnie, szkoły zawodowe, firmy szkoleniowe itp.) oraz przedstawicieli instytucji regulacyjnych. Wypracowany w takim gronie projekt jest następnie konsultowany w szerokim środowisku branżowym, które ostatecznie weryfikuje zgodność zapisów SRK z faktycznymi potrzebami sektora. Interesariusze branżowi są zatem jednocześnie twórcami i adresatami rozwiązań zawartych w ramie sektorowej.

 SRK oferuje szereg korzyści:

  • czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora, czyli poszukiwanych przez pracodawców,
  • jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników — możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy,
  • wiarygodną weryfikację kompetencji kandydatów do pracy i przez to efektywniejszą rekrutację,
  • otwarte drzwi do współpracy na rynku europejskim, dzięki rozpoznawalności kwalifikacji i wiarygodności kompetencyjnej kapitału ludzkiego firmy,
  • pewne planowanie długoterminowych inwestycji i dróg rozwoju organizacji — dzięki możliwości identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na zmiany w programach kształcenia,
  • skuteczną odpowiedź na deregulację w branży – SRK umożliwia sporządzanie rekomendacji, czy standardów dotyczących zatrudnienia osób na poszczególnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, bez potrzeby tworzenia nowych regulacji.

Ramy sektorowe są włączane do ZSK w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra koordynatora ZSK. Proces włączania SRK jest inicjowany przez ministra właściwego dla danej branży, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.

 

Broszura SRK Działaj na rzecz rozwoju swojej branży

pobierz broszurę o SRK

 

SEKTOROWE RAMY KWALIFIKACJI:

  

Sport - włączona

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: włączona [pobierz rozporządzenie]

Srk sport_okladka broszury z plywakiem

Pobierz broszurę o SRK w Sporcie

Turystyka - włączona

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: włączona [pobierz rozporządzenie]

Srk turystyka_okladka_publikacji_na ktorej jest plaza woda i parasole

Pobierz broszurę o SRK w Turystyce

Budownictwo - włączona

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: włączona [pobierz rozporządzenie]

Srk budownictwo_okladka broszury na ktorej jest dzwig

Pobierz broszurę o SRK w Budownictwie

Usługi rozwojowe - włączona

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: włączona [pobierz rozporządzenie]

Srk uslugi rozwojowe okladka broszury z dlonia i klockami

Pobierz broszurę o SRK w Budownictwie

Handel - włączona

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: włączona [pobierz rozporządzenie]

Srk handel

Pobierz broszurę o SRK w handlu

Energetyka - włączona

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: włączona [pobierz rozporządzenie]

Srk energetyka

Pobierz broszurę o SRK w energetyce

Sektor Bankowy - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

Srk bankowe

Pobierz broszurę o SRK w Sektorze bankowym

IT - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

Srk it

Pobierz broszurę o SRK w Sektorze informatycznym

Telekomunikacja - opracowana
Przemysł mody - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

Srk przemysl mody

Pobierz broszurę o SRK w Przemyśle mody

Zdrowie publiczne - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

Srk zdrowie publiczne

Pobierz broszurę o SRK w Zdrowiu publicznym

Motoryzacja - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

Srk motoryzacja

Pobierz broszurę o SRK w motoryzacji

Przemysł chemiczny - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

Srk przemysl chemiczny

Pobierz broszurę o SRK w przemyśle chemicznym

Rolnictwo - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

Srk rolnictwo

Pobierz broszurę o SRK w rolnictwie

Nieruchomości - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

Srk nieruchomosci

Pobierz broszurę o SRK w nieruchomościach

Górnictwo - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

Srk gornictwo

Pobierz broszurę o SRK w górnictwie

Gospodarka odpadami - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

Srk gospodarka odpadami

Pobierz broszurę o SRK w gospodarce odpadami

Gospodarka wodno-ściekowa, rekultywacja i remediacja - opracowana
Komunikacja marketingowa - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

srk dla komunikacji i marketingu

Pobierz broszurę o SRK dla komunikacji marketingowej

Przetwórstwo żywności - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

Cyberbezpieczeństwo - opracowana

STATUS SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI: opracowana

srk cyberbezpieczenstwo

Pobierz broszurę o SRK dla komunikacji marketingowej